A Random Capitalról - Alapadatok

Cégadatok  
Név: Random Capital Zrt.
Székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.
Ügyfélszolgálati iroda: 1053 Budapest, Szép utca 2.
Adószám: 14489978-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-046204
Tevékenységi engedély száma :  
E-III/218/2009., 2009.03.31. befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére
Transzferek: KELER Zrt. Értékpapírszámla: 483/M00000
Átutalások: KELER Zrt. Megbízói pénzszámla: 14400018-78600601
Tulajdonosok: Szántóné Vukics Ildikó 23.94%
Hanyecz István 24.13%
Móri Péter Csaba 14.73%
dr. Tóth Nándor 7.37%
Virág Ferenc 7.37%
ARX Egészségügyi Központ Kft. 22.46%
Felügyelő bizottság tagjai dr. Varga Gusztáv elnök
  Pintér Tibor tag
  Szalay Gábor Christophe Imre tag
Könyvvizsgáló: dr. Tessényi Kornél Jenő
Tagságok: Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekció
Budapesti Értéktőzsde Származékos Szekció
Befektetővédelmi Alap