1. ONLINE

Számlanyitás pillanatok alatt, belföldi természetes személyek részére személyes megjelenés nélkül.

 • Pár perc alatt intézhető
 • Nincs sorbanállás
 • 0 Ft a számlanyitás és számlavezetés
 • Kattintson a "Szeretnék számlát nyitni" zöld gombra
 • Töltse ki és fogadja el az online számlanyitáshoz kapcsolódó szerződést
 • A szükséges dokumentumok elküldése a szamlanyitas@randomcapital.hu emailcímre
  • Belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) vagy vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • Adókártya
  • Bankszámla kivonat vagy számlavezetésről igazolás
 • A dokumentumok ellenőrzése után aktiváljuk számláját és megkezdheti a kereskedést.
Egy hónapig díjmentes realtime adatszolgáltatás az online számlanyitóknak!
Számlanyitási
kisokos
SZERETNÉK
SZÁMLÁT NYITNI
szep utca 2 2. IRODÁNKBAN

Személyes számlanyitás budapesti irodánkban

 • Személyes konzultáció
 • Ügyfélfogadás H-P: 9:00–16:00
 • 0 Ft a számlanyitás és számlavezetés
 • Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - szükséges dokumentumok

 • A képviselet ellátására jogosult természetes személy – az előző pontban - felsorolt okmányain túl az aláírási címpéldányt (ebből elegendő másolat is) kérjük bemutatni, valamint az azt igazoló (30 napnál nem régebbi) eredeti okiratot, hogy:
  • A belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta.
  • Más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta.
  • Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, valamint ezen dokumentum hitelesített magyar nyelvű fordítása.
  • Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).
  Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számlanyitásakor csak az alábbi típusú – 30 napnál nem régebbi – cégkivonatokat és bejegyző végzést fogadjuk el.

  Papír alapú okiratok:
  • Cégbíróság által kiállított, közokiratnak minősülő cégkivonatot és bejegyző végzést
  • Közjegyző által hitelesített, közokiratnak minősülő cégkivonatot
  • Ügyvéd által hitelesített, teljes bizonyítóerejű magánokiratnak minősülő cégkivonatot
  Elektronikus okirat:
  • Cégbíróság által kiállított, MICROSEC e-Szignó elektronikus aláíró és olvasó program által generált .es3 kiterjesztésű, cégbírósági ügyintéző minősített elektronikus aláírásával és időbélyegzővel ellátott elektronikus közokirat. (Cégkivonatot ilyen formátumban jelenleg még nem lehet igényelni, csupán a bejegyző végzéseket állítják így ki.)
  Az elektronikus okiratot az info@randomcapital.hu e-mail címre kérjük beküldeni olyan időben, hogy a számlanyitás időpontjában már Társaságunk rendelkezésére álljon.

  A fentiek alapján a közokiratnak nem minősülő, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának informatikai rendszere által e-Szignó programmal aláírt cégkivonattal számlanyitásra nem kerülhet sor.

  Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései alapján köteles ügyfeleit azonosítani. A törvény értelmében, amennyiben az azonosítást nem tudjuk elvégezni, az ügyféllel nem köthetünk szerződést, ügyleti megbízását nem teljesíthetjük. Ennek megfelelően a számlával csak az azonosítást követően végezhetők műveletek.

  Az azonosítás során a szolgáltató a 2017. évi LIII. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján köteles megkövetelni a felsorolt, azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását.
 • Természetes személy - szükséges dokumentumok
  • Belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • Külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye.
  • 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa (18 éven aluli személy csak hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan nyithat számlát Társaságunknál).
  • TAJ-kártya (amennyiben van)
  • Adóigazolvány
 

Társaságunk ügyfélszolgálata a 1053 Budapest, Szép utca 2. szám alatt található. Számlanyitásra az ügyfélforgalmi órák alatt van lehetőség.

Nyugdíj Előtakarékossági Számlát (NYESZ), és Tartós Befektetési Számlát (TBSZ) is nyithat társaságunknál, valamint a már meglévő TBSZ számláját is áthozhatja hozzánk mivel nálunk azt is dijmentesen tarthatja.

Kérdés esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Cím:
1053 Budapest, Szép utca 2.
Telefon:
06-1-501-3300


Magyarország egyik legolcsóbb brókerdíjai!

• 0,1-0,2% brókerdíj
75 Ft/határidős kontraktus
• Ingyenes számlanyitás és   számlavezetés


infoKérdése van?

Kérjük, adja meg nevét és telefonszámát, hogy kollégánk visszahívhassa Önt!


infoBiztonsági SMS jelszó

Igényeljen SMS-ben történő jelszó megerősítést is külön díj ellenében. További információért kattintson ide.