Állampapír kereskedelem

Az állampapírokba történő befektetés biztos, az állam által garantált hozamot nyújt. Azonban nem csak a kockázatkerülő befektetési politikát előnyben részesítő Ügyfeleink számára jelenthet jó megoldást állampapírokba befektetni, tekintettel arra, hogy az állampapírok fedezetül is szolgálhatnak a tőkeáttételes ügyletekhez.

A magyar állampapírok kettős biztonságot nyújtanak, így a legbiztonságosabb befektetési lehetőségnek számítanak ma Magyarországon, mivel a befektetések mögött a pénzügyi piacok legnagyobb és legbiztonságosabb szereplője, az állam áll. Lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra - értékhatártól függetlenül - teljes körű garancia vonatkozik.

a) A diszkont kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejű állampapír, amely kamatot nem fizet, hanem ún. árfolyamnyereség realizálható ezen az állampapíron. Névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket árfolyam-nyereségadó levonását követően fizeti vissza. A hozam összege a névérték és a vételár között különbség. A Diszkont Kincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között.

b) A kamatozó kincstárjegy hetente kibocsátott fix kamatozású, egy éves futamidejű állampapír, melynek megvásárlására jegyzés útján van lehetőség. Az állampapír a futamidő végén fizet kamatot, amelyet a befektető a tőketörlesztéssel együtt, a kamatadó levonását követően, kap kézhez. A Kamatozó Kincstárjegyet a forgalomba hozatal során devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével.


2018.05.22. napi kamatozó kincstárjegy árfolyamok
InstrumentumIsinVételi árfolyamEladási árfolyamLejárat

c) A magyar államkötvény egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó állampapír, ezért elsősorban pénzüket hosszú távra befektetni kívánóknak ajánljuk. Jelenleg a kibocsátott államkötvények fix, illetve évenként változó kamatozásúak, félévente vagy évente fizetnek kamatot, amelyből a Kincstár vonja le a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a kamatadót.

A bruttó (kamat jövedelemadóval nem csökkentett) hozam nem minden esetben egyezik meg a bruttó (kamat jövedelemadóval nem csökkentett) kamattal. Amennyiben egy értékpapírt a névértéktől eltérő nettó áron vásárol meg a befektető, akkor az árfolyamnyereséget hozzáadva, illetve az esetleges árfolyamveszteséget levonva kapjuk meg a hozamot. A hozamszámításban segítséget nyújt a honlapunkról elérhető http://www.allampapir.hu web link.

A befektetésekkel elért jövedelem (kamat, vagy árfolyamnyereség) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottak alapján a kamat jövedelemadó szabályai szerint adóköteles. A kamatjövedelem után az adó mértéke 2016. január 1-jétől 15%, amelyet természetes kifizetőként a Magyar Államkincstár von le. A természetes személyek önadózóvá válnak, a kamat jövedelemadót az ügyfélnek kell bevallani és a törvényben előírt határidőig megfizetni.Az állampapírok fedezeti értékéről tudjon meg többet Társaságunk kondíciós listájából.
Állampapír tranzakciók bonyolításához kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 1 501 3300-ás telefonszámon.