Certifikátok / Warrantok

A certifikát / warrant olyan értékpapír, amelynek árfolyamát valamilyen mögöttes termék árfolyamának változása határozza meg. A mögöttes termék lehet egyedi részvény, részvényindex, nyersanyag, nemesfém, devizapár stb. A certifikátok / warrantok segítségével a befektetők számára lehetőség nyílik arra, hogy közvetlenül nem elérhető termékekbe fektessenek.

Kereskedés


Az értékpapír a BÉT-en, a Részvény Szekcióban kereskedhető. A kereskedés néhány paraméterében speciálisan működik de lényegesen nem különbözik a többi, ebben a szekcióban kereskedett értékpapírtól. Elszámolásuk a részvényekhez hasonlóan T+2 napos, adózásuk szintén megegyezik a részvényekre vonatkozó egyéb szabályokkal.


A certifikátok / warrantok kereskedése felfüggesztésre kerülhet a kibocsátó kérésére, illetve, ha egy Turbo certifikát árfolyama eléri a terméklistában meghatározott korlátot. Utóbbi esetben a certifikát törlésre kerül az értékpapír listáról.


A certifikátok / warrantok likviditását az árjegyző biztosítja, aki az ajánlati könyv mindkét oldalára ajánlatot helyez el.


A long certifikátok / warrantok az alaptermék árfolyamának emelkedése, míg a short certifikátok / warrantok az alaptermék árának csökkenése esetén eredményeznek nyereséget a befektető számára.


Futamidejét tekintve lehet előre meghatározott lejáratú, vagy futamidő nélküli; kibocsátható egy alkalommal, de folyamatosan is, ún. adagolt kibocsátással. Az értékpapír nem kamatozó és megvásárlója nem részesül a mögöttes termék esetleges osztalékfizetéséből, de az általában befolyásolja a termék árát.


A certifikátok lejárata


Minden egyes certifikát utolsó kereskedési napja a meghirdetett lejárat előtt három kereskedési nappal van. Ugyanakkor a certifikát lejáratkori ára (azaz mekkora pénzösszeg kerül jóváírásra Ügyfél számláján) a mögöttes termék, lejárat napján érvényes, záró árfolyamától függ. Ily módon azok számára akik elszeretnék kerülni annak kockázatát, hogy a lejáratot megelőző három napban számukra kedvezőtlenül alakulhat a mögöttes termék árfolyama, javasolt az utolsó napon a pozíció lezárása.


A BÉT-re bevezetett certifikát típusok

  1. Index certifikát (I)
  2. Turbo Long(TL)/Short(TS) certifikát

Termékek

  1. Tőzsdeindexek
  2. Részvények
  3. Devizák
  4. Árupiaci termékek
  5. Euro Bund

1. Index certifikátok


Az index certifikátok az alaptermék értékének alakulását egy az egyben leképezik, vagyis ugyanúgy teljesítenek, mint a mögöttes befektetés. Így az index certifikátok kockázata megegyezik az alaptermék kockázatával. A nem forintban jegyzett mögöttes eszközök kereskedése esetén devizakockázattal kell számolnunk. Számos jellemzőjük van: jegyzési ár; lejárat; devizanem, amiben a certifikát kibocsátásra került.


Az Index certifikátok esetében nem kell számolnunk tőkeáttétellel, nincs kötési árfolyam, nincs előre meghatározott korlát.


Az Index certifikát árának meghatározása:


Mögöttes termék árfolyama x Szorzó x a mögöttes termék alapdevizájának és a certifikát alapdevizanemének árfolyama (devizakereszt).


2. Turbo Certifikátok


A Turbo certifikát lehetővé teszi a befektetőnek a tőkeáttételes kereskedést. A tőkeáttétel segítségével a befektető alacsonyabb tőkével tudja megvalósítani befektetési stratégiáját, mintha a mögöttes termékbe fektetett volna. Ezen termékeknél fontos megjegyeznünk, hogy egy veszteséges pozíció birtoklása esetén, más tőkeáttételes befektetési lehetőségeknél megszokott tőkepótlásra ezen termékek esetében nincs szükség.


Certifikát / warrant szótár


Alaptermék Az a mögöttes termék, amelynek az alakulásától a certifikát ára függ.
Árjegyzés Az árjegyzés a tőzsdei kereskedésben azt jelenti, hogy egy intézmény vállalja, hogy az adott termék - például certifikát - ajánlati könyvébe a vételi és az eladási oldalra is viszonylag nagy mennyiségre vonatkozó ajánlatot helyez el, és ha megbízás részben vagy egészében teljesül, akkor pótolja is a mennyiségeket.
Belső érték Belső érték: turbo long esetén az alaptermék Prompt piaci ára és a Kötési ár különbsége. Turbo short esetén a Kötési ár és a Prompt piaci ár különbsége. Kereskedett termék esetén mindig pozitív száma (nullát elérve már nem lehet kereskedni a termékre). A belső érték tehát növekszik, ha az adott alaptermék a pozíciónak megfelelő irányba változik (Long esetében nő, Short esetében csökken), hiszen egyre távolabb kerül a kitörési ártól.
CertifikátA certifikát olyan értékpapír, amelynek értéke egy adott mögöttes termék - például egy részvénypiaci index, nyersanyag vagy akár egyedi részvény - árfolyamának alakulását követi meghatározott módon
K.O. esemény A termékre vonatkozó tőzsdei kereskedés felfüggesztésre kerül és az árjegyzés leáll, amennyiben az alaptermék ára eléri a korlátot vagy az alá esik. A felek elszámolják a maradványértéket.
Korlát Automatikus veszteségkorlátozó megbízás (stop loss szint).
Kötési árfolyam A termék árazásának alapja; a kötési ár a prompt ár alatt van.
Maradványérték A termék kiütését követően zajlik le a mögöttes ügyletek lezárása és kerül meghatározásra a maradványérték. Szélsőséges esetekben a maradványérték nulla is lehet. Ez olyan jelentős árfolyamelmozdulás esetén történik meg, amelynek következtében a pozíció zárása a Korláttól jelentősen eltérő árfolyamon valósul meg.
Prompt ár Az alaptermék (kibocsátáskori) azonnali ára
Szorzó 1 darab certifikát mekkora pozíciónak felel meg a mögöttes termékből
Tőkeáttétel A tőkeáttétel megmutatja, hogy a mögöttes eszköz értékének 1%-os változása hány százalékos változást okoz a certifikát termék árában. Minél közelebb van a kötési ár a prompt piaci árhoz annál nagyobb a tőkeáttétel.
Roll-over görgetés Akkor következik be ha a certifikát, vagy warrant alapterméke egy tőzsdei határidős kontraktus (futures). Ekkor a termék lejáratának időpontja későbbre esik, mint a fedezésre legjobb felhasználható határidős ügylet lejárata. Ilyenkor a fedezeti ügyletkötőnek tovább kell görgetnie a pozícióját, azaz le kell zárnia egy határidős ügyletet, majd nyitni kell egy ugyanolyan pozíciót egy későbbi lejáratra. Tehát ilyenkor mindig bizonytalan a lezárt kötés határidős árfolyama és az újonnan megnyitott kötés határidős árfolyama közötti eltérés. Összegezve: a termék mögött lévő futures lejárata előtt az alaptermék a következő lejáratra változik.Az Erste által kibocsátott turbo termékek esetén két görgetés között jellemzően egy hónap telik el.
Görgetéskor változó tényezők Roll over esetén a korlát illetve a kötési árfolyam annyival mozdul el, amennyivel az új határidős ügylet árfolyama eltér az előző ügylet árfolyamától. Ily módon a termék árában nem lesz tapasztalható jelentős változás.
A = B-(C-D) + roll-over költség A = B-(C-D) - roll-over költség
A = módosított kötési ár
B = kötési ár a roll-over előtti napon
C = kifutó határidős kontraktus releváns piaci árfolyama
D = az új határidős kontraktus releváns piaci árfolyama
Roll-over költség = a kibocsátó által az uralkodó piaci kondícióknak megfelelően meghatározott átállási költség