Tartós befektetési számla

A Random Capital Zrt. ügyfelei jogosultak megtakarításaikat Tartós Befektetési SZámlán – továbbiakban TBSZ – elhelyezni kedvező brókerdíjak és díjmentes számlavezetés mellett. A TBSZ hosszú távú megtakarításra ösztönző alszámla, amelynek 3 éve után az adóteher 10%-ra csökken, 5 éve után pedig 0%, azaz teljesen adómentes.

TBSZ működése

A TBSZ egy gyűjtőévből és egy 3 plusz 2 éves lekötési időszakból épül fel.

Alszámlanyitás

A Random Capital Zrt. ügyfelei a Netboon kereskedési rendszer „Személyes” menüpontjában elektronikusan igényelheti TBSZ megnyitását.

Gyűjtőév

A TBSZ megnyitására vonatkozó igénylés elküldése után a Netboon felületen azonnal megjelenik a TBSZ számlához tartozó bankszámlaszám, amelyre az ügyfelek átutalhatják a TBSZ-en lekötni kívánt pénzösszeget (ennek jogszabályban meghatározott minimum összege 25.000,- Ft vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz). A TBSZ-re további befizetések a számlanyitás évének december 31. napjáig teljesíthetőek.

Befizetésnek minősül, ha meglévő Nyugdíj-előtakarékossági számlájának – továbbiakban NYESZ – megszüntetésével az azon nyilvántartott pénzügyi eszközt TBSZ-re helyezi. (Ebben az esetben azonban tudnia kell, hogy az átalakítás évében és az azt megelőző évben a NYESZ-re történt befizetések után igénybevett adójóváírásokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott kamat mértékével növelten vissza kell fizetni.)

A gyűjtőévet követően befizetést csak új TBSZ nyitásával, arra vonatkozóan lehet teljesíteni. Tehát egy ügyfélnek egy szolgáltatónál évente csak egy TBSZ-t nyithat, azonban több szolgáltatónál lehet adott évre több TBSZ-e is.

3 éves lekötési időszak

A gyűjtőévet követő 3 éven belüli forráskivonás a TBSZ-t automatikusan megszünteti és az általános szabályok szerint kell az adót megfizetni.

A 3 éves lekötési időszak végén
  • részleges kivét esetén arra vonatkozóan 10 %-os kedvezményes adóteherrel kell számolni, a számlán a jogszabályi minimumösszegnek maradnia kell;
  • a számla teljes összegének felvétele a TBSZ megszüntetését jelenti és a kedvezményes adóteher 10 %.

5 éves lekötési időszak

A 4. és 5. lekötési évben történő forráskivonás a TBSZ-t automatikusan megszünteti, 10 %-os kedvezményes adóteher mellett.

Az 5 éves lekötési időszak, a naptári év végén a TBSZ megszűnik, az ügyfél minden befektetése és annak hozama adómentes.

TBSZ áthelyezése

Amennyiben más szolgáltatónál meglévő TBSZ-ét szeretné a Random Capital Zrt-nél elhelyezni, erre is van mód jogfolytonosan, az eredeti lekötési idő figyelembe vételével.